Sök yrkesroll eller kompetens

Teknisk dokumentation

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

45%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Teknisk dokumentation populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Dokumentation. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Teknisk dokumentation?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Byggnadskonstruktör men även Maskinkonstruktör och Produktionsingenjör, maskin har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning.
Vad tjänar man i yrken som använder Teknisk dokumentation?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning. Där är snittlönen 46 100 kr.
Vad är populärt som liknar Teknisk dokumentation?
Av liknande kompetenser är Projektering, Mekanik och Dokumentation mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Teknisk dokumentation. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Teknisk dokumentation
Ingenjörer och tekniker

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Teknisk dokumentation
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Snittlön46 100SEK
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
Snittlön46 700SEK