Sök yrkesroll eller kompetens

Komminister lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Lönestatistik för yrkeskategorin präster där komminister ingår, baserat på hela Sverige.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin präster där komminister ingår.
2479Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Lönen för präster där komminister ingår har en genomsnittslön på 45 500 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 46 800 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 37 600 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.Efterfrågan efter yrkesrollen Komminister har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 479 personer inom yrkeskategorin präster där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en komminister så är församlingsarbete, efs (evangeliska fosterlandsstiftelsen) och mission de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av komminister
Associerade färdigheter
Församlingsarbete
EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen)
Mission
Ungdomsverksamhet
Religionsvetenskap/Teologi
Personalansvar
Servicehus/Äldreboende
Äldreboende
Budgetansvar
Verksamhetsansvar