Sök yrkesroll eller kompetens

Församlingspräst med specialuppgifter lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin präster där församlingspräst med specialuppgifter ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin präster där församlingspräst med specialuppgifter ingår.
2445Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Församlingspräst med specialuppgifter?
Lönen för präster där församlingspräst med specialuppgifter ingår har en genomsnittslön på 46 400 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 48 600 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 37 600 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Församlingspräst med specialuppgifter?
I Sverige jobbar totalt 2 445 personer inom yrkeskategorin präster där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Församlingspräst med specialuppgifter?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en församlingspräst med specialuppgifter så är mission, efs (evangeliska fosterlandsstiftelsen) och församlingsarbete de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Församlingspräst med specialuppgifter