Sök yrkesroll eller kompetens

Kontraktsadjunkt lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin präster där kontraktsadjunkt ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin präster där kontraktsadjunkt ingår.
2445Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Kontraktsadjunkt?
Lönen för präster där kontraktsadjunkt ingår har en genomsnittslön på 46 400 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 48 600 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 37 600 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Kontraktsadjunkt?
Kontraktsadjunkt är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 445 personer inom yrkeskategorin präster där yrket ingår.
Efterfrågan över tid
Kontraktsadjunkt