Sök yrkesroll eller kompetens

Stiftsadjunkt lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin präster där stiftsadjunkt ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin präster där stiftsadjunkt ingår.
2479Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Stiftsadjunkt?
Lönen för präster där stiftsadjunkt ingår har en genomsnittslön på 45 500 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 46 800 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 37 600 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Stiftsadjunkt?
Efterfrågan efter yrkesrollen Stiftsadjunkt har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 479 personer inom yrkeskategorin präster där yrket ingår.
Efterfrågan över tid
Stiftsadjunkt