Sök yrkesroll eller kompetens

Verksamhetsansvar

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

70%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Verksamhetsansvar populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Verksamhetsansvar?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Enhetschef inom socialtjänst men även Enhetschef inom social omsorg/Föreståndare inom social omsorg har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Chefer inom socialt och kurativt arbete.
Vad tjänar man i yrken som använder Verksamhetsansvar?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Chefer inom socialt och kurativt arbete. Där är snittlönen 43 760.79 475 624 744 kr.
Vad är populärt som liknar Verksamhetsansvar?
Av liknande kompetenser är Budgetansvar, Arbetsmiljöansvar och Personalansvar mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Verksamhetsansvar. Här jämfört med hela yrkesgruppen Chefer inom socialt och kurativt arbete.
Verksamhetsansvar
Chefer inom socialt och kurativt arbete

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Verksamhetsansvar
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Chefer inom socialt och kurativt arbete
Snittlön43 760.79 475 624 744SEK