Sök yrkesroll eller kompetens

Geodet lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin gis- och kartingenjörer där geodet ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin gis- och kartingenjörer där geodet ingår.
1866Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
2 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Geodet?
Geodet är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 866 personer inom yrkeskategorin gis- och kartingenjörer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Geodet?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en geodet så är geodesi, mätteknik och fjärranalys de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Geodet