Sök yrkesroll eller kompetens

Geodet lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Lönestatistik för yrkeskategorin gis- och kartingenjörer där geodet ingår, baserat på hela Sverige.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin gis- och kartingenjörer där geodet ingår.
1807Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Geodet är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 807 personer inom yrkeskategorin gis- och kartingenjörer där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en geodet så är geodesi, mätteknik och fjärranalys de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av geodet
Associerade färdigheter
Geodesi
Mätteknik
Fjärranalys
Fotogrammetri
Flygfotografering