Sök yrkesroll eller kompetens

Exploateringsingenjör lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin lantmätare där exploateringsingenjör ingår.
1276Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Exploateringsingenjör?
Efterfrågan efter yrkesrollen Exploateringsingenjör har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 276 personer inom yrkeskategorin lantmätare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Exploateringsingenjör?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en exploateringsingenjör så är samhällsbyggnad, fastighetsrätt och fastighetsekonomi de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Exploateringsingenjör