Sök yrkesroll eller kompetens

Enhetschef, hemtjänst / Områdeschef, hemtjänst lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om geografisk spridning för den här yrkesrollen.
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken kompetens efterfrågas hos en Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en enhetschef, hemtjänst/områdeschef, hemtjänst så är äldreomsorg, personalansvar och hemtjänst de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Enhetschef, hemtjänst/Områdeschef, hemtjänst