Sök yrkesroll eller kompetens

Diskare lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin restaurang- och köksbiträden m.fl. där diskare ingår.
65241Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Diskare?
Diskare är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 65 241 personer inom yrkeskategorin restaurang- och köksbiträden m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Diskare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en diskare så är storkök, grovdisk och findisk de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Diskare