Sök yrkesroll eller kompetens

Restaurangkök

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

72%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Restaurangkök populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Restaurangkök?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Kock, à la carte men även Kallskänka och Specialkock har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Kockar och kallskänkor.
Vad är populärt som liknar Restaurangkök?
Av liknande kompetenser är Utbildning i livsmedelshygien, Kallkök och Varmkök mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Restaurangkök. Här jämfört med hela yrkesgruppen Kockar och kallskänkor.
Restaurangkök
Kockar och kallskänkor

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Restaurangkök
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket