Sök yrkesroll eller kompetens

Arkivkanslist lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. där arkivkanslist ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. där arkivkanslist ingår.
2910Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Arkivkanslist?
Efterfrågan efter yrkesrollen Arkivkanslist har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 910 personer inom yrkeskategorin arkiv- och biblioteksassistenter m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Arkivkanslist?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en arkivkanslist så är arkivvetenskap, informationssäkerhet och utvecklingsarbete de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Arkivkanslist