Sök yrkesroll eller kompetens

Statsvetenskap

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

39%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Statsvetenskap populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Utvecklingsarbete. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Statsvetenskap?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Kommunsekreterare men även Departementssekreterare och Administrativ utvecklare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Planerare och utredare m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Statsvetenskap?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Planerare och utredare m.fl.. Där är snittlönen 46 000 kr.
Vad är populärt som liknar Statsvetenskap?
Av liknande kompetenser är Samhällsvetenskap, Offentlig förvaltning och Juridik mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Statsvetenskap. Här jämfört med hela yrkesgruppen Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl..
Statsvetenskap
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Statsvetenskap
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket