Sök yrkesroll eller kompetens

Kvalitetssäkring

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

58%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Kvalitetssäkring populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Dokumentation. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Kvalitetssäkring?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Valideringsingenjör men även Kvalitetsingenjör, kemiteknik/Kvalitetstekniker, kemiteknik och Kvalitetsingenjör, maskin/Kvalitetstekniker, maskin har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik.
Vad tjänar man i yrken som använder Kvalitetssäkring?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik. Där är snittlönen 40 200 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Kvalitetssäkring. Här jämfört med hela yrkesgruppen Ingenjörer och tekniker.
Kvalitetssäkring
Ingenjörer och tekniker

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Kvalitetssäkring
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik
Snittlön40 200SEK
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering
Snittlön42 700SEK
Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning
Snittlön46 100SEK