Sök yrkesroll eller kompetens

Arbetsledare, kontorspersonal / Gruppledare, kontorspersonal lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin gruppledare för kontorspersonal där arbetsledare, kontorspersonal/gruppledare, kontorspersonal ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin gruppledare för kontorspersonal där arbetsledare, kontorspersonal/gruppledare, kontorspersonal ingår.
6547Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal?
Lönen för gruppledare för kontorspersonal där arbetsledare, kontorspersonal/gruppledare, kontorspersonal ingår har en genomsnittslön på 44 400 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 51 200 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 37 300 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal?
Efterfrågan efter yrkesrollen Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 6 547 personer inom yrkeskategorin gruppledare för kontorspersonal där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en arbetsledare, kontorspersonal/gruppledare, kontorspersonal så är personalansvar, coaching/coachning och utvecklingsarbete de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Arbetsledare, kontorspersonal/Gruppledare, kontorspersonal