Sök yrkesroll eller kompetens

Redovisning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

72%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Redovisning populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Redovisning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Redovisningsekonom men även Redovisningskonsult och Revisorsassistent har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Redovisningsekonomer.
Vad tjänar man i yrken som använder Redovisning?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Redovisningsekonomer. Där är snittlönen 41 400 kr.
Vad är populärt som liknar Redovisning?
Av liknande kompetenser är Bokslut, Avstämningar och Ekonomi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Redovisning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl..
Redovisning
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Redovisning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket