Sök yrkesroll eller kompetens

Avstämningar

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

47%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Avstämningar populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Bokslut. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Avstämningar?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Redovisningsassistent men även Ekonomiassistent och Bokförare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Ekonomiassistenter m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Avstämningar?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Ekonomiassistenter m.fl.. Där är snittlönen 34 500 kr.
Vad är populärt som liknar Avstämningar?
Av liknande kompetenser är Bokslut, Redovisning och Ekonomi mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Avstämningar. Här jämfört med hela yrkesgruppen Kontorsassistenter och sekreterare.
Avstämningar
Kontorsassistenter och sekreterare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Avstämningar
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Löne- och personaladministratörer
Snittlön37 500SEK
Backofficepersonal m.fl.
Snittlön39 200SEK
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
Snittlön33 700SEK