Sök yrkesroll eller kompetens

Utbildningshandläggare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin övriga handläggare där utbildningshandläggare ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin övriga handläggare där utbildningshandläggare ingår.
18895Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Utbildningshandläggare?
Lönen för övriga handläggare där utbildningshandläggare ingår har en genomsnittslön på 42 900 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 45 100 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 33 000 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Utbildningshandläggare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Utbildningshandläggare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 18 895 personer inom yrkeskategorin övriga handläggare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Utbildningshandläggare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en utbildningshandläggare så är utvecklingsarbete, utbildningsadministration och utbildningsplanering de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Utbildningshandläggare