Sök yrkesroll eller kompetens

Skogskonsulent / Skogsvårdskonsulent lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Lönestatistik för yrkeskategorin specialister och rådgivare inom skogsbruk där skogskonsulent/skogsvårdskonsulent ingår, baserat på hela Sverige.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin specialister och rådgivare inom skogsbruk där skogskonsulent/skogsvårdskonsulent ingår.
1916Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Lönen för specialister och rådgivare inom skogsbruk där skogskonsulent/skogsvårdskonsulent ingår har en genomsnittslön på 40 300 kr. Högst ligger Östra Mellansverige med ett snitt på 42 800 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 38 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.Efterfrågan efter yrkesrollen Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 916 personer inom yrkeskategorin specialister och rådgivare inom skogsbruk där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en skogskonsulent/skogsvårdskonsulent så är geografiskt informationssystem/gis, naturvård och geografiskt positionssystem/gps de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av skogskonsulent/skogsvårdskonsulent
Associerade färdigheter
Geografiskt informationssystem/GIS
Naturvård
Geografiskt positionssystem/GPS
Förvaltningslagen
Ekologi
Skogsvård
Miljöfrågor
Hydrologi
Beteendevetenskap