Sök yrkesroll eller kompetens

Skogskonsulent / Skogsvårdskonsulent lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin specialister och rådgivare inom skogsbruk där skogskonsulent/skogsvårdskonsulent ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin specialister och rådgivare inom skogsbruk där skogskonsulent/skogsvårdskonsulent ingår.
2061Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent?
Lönen för specialister och rådgivare inom skogsbruk där skogskonsulent/skogsvårdskonsulent ingår har en genomsnittslön på 41 100 kr. Högst ligger Östra Mellansverige med ett snitt på 43 300 kr. Lägst ligger Norra Mellansverige med 41 100 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent?
Efterfrågan efter yrkesrollen Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 061 personer inom yrkeskategorin specialister och rådgivare inom skogsbruk där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en skogskonsulent/skogsvårdskonsulent så är geografiskt informationssystem/gis, naturvård och skogsvård de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent