Sök yrkesroll eller kompetens

Miljöfrågor

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

70%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Miljöfrågor populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Värt att notera är att efterfrågan har minskat något om man backar fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Miljöfrågor?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Miljöhandläggare men även Miljö- och hälsoskyddsinspektör och Miljösamordnare/Miljökoordinator har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Specialister inom miljöskydd och miljöteknik.
Vad tjänar man i yrken som använder Miljöfrågor?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Specialister inom miljöskydd och miljöteknik. Där är snittlönen 43 500 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Miljöfrågor. Här jämfört med hela yrkesgruppen Specialister inom miljö- och hälsoskydd.
Miljöfrågor
Specialister inom miljö- och hälsoskydd

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Miljöfrågor
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Snittlön42 400SEK
Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker
Snittlön49 400SEK