Sök yrkesroll eller kompetens

Ekologi

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

70%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Ekologi populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Värt att notera är att efterfrågan har minskat något om man backar fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Ekologi?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Ekolog men även Miljöhandläggare och Miljöingenjör/Miljövårdsingenjör har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Specialister inom miljöskydd och miljöteknik.
Vad tjänar man i yrken som använder Ekologi?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Specialister inom miljöskydd och miljöteknik. Där är snittlönen 43 500 kr.
Vad är populärt som liknar Ekologi?
Av liknande kompetenser är Naturvård, Biologi och Miljövetenskap mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Ekologi. Här jämfört med hela yrkesgruppen Specialister inom miljö- och hälsoskydd.
Ekologi
Specialister inom miljö- och hälsoskydd

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Ekologi
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Specialister inom miljöskydd och miljöteknik
Snittlön43 500SEK