Sök yrkesroll eller kompetens

Produktionsekonom lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin övriga ekonomer där produktionsekonom ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin övriga ekonomer där produktionsekonom ingår.
9199Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Produktionsekonom?
Lönen för övriga ekonomer där produktionsekonom ingår har en genomsnittslön på 48 900 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 51 900 kr. Lägst ligger Småland med öarna med 33 900 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Produktionsekonom?
Efterfrågan efter yrkesrollen Produktionsekonom har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 9 199 personer inom yrkeskategorin övriga ekonomer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Produktionsekonom?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en produktionsekonom så är redovisning, sap applikationsplattform och bokslut de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Produktionsekonom