Sök yrkesroll eller kompetens

Maskinskötare, glas lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin övriga process- och maskinoperatörer där maskinskötare, glas ingår.
3716Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Maskinskötare, glas?
Maskinskötare, glas är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 3 716 personer inom yrkeskategorin övriga process- och maskinoperatörer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Maskinskötare, glas?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en maskinskötare, glas så är kvalitetskontroll, processövervakning och övervakning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Maskinskötare, glas