Sök yrkesroll eller kompetens

Kontorist lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin övriga kontorsassistenter och sekreterare där kontorist ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin övriga kontorsassistenter och sekreterare där kontorist ingår.
66327Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Kontorist?
Lönen för övriga kontorsassistenter och sekreterare där kontorist ingår har en genomsnittslön på 32 600 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 34 200 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 28 900 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Kontorist?
Efterfrågan efter yrkesrollen Kontorist har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 66 327 personer inom yrkeskategorin övriga kontorsassistenter och sekreterare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Kontorist?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en kontorist så är logistik, sap applikationsplattform och ordermottagning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Kontorist