Sök yrkesroll eller kompetens

Teknisk fysik

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

46%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Teknisk fysik populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Python, programmeringsspråk. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Teknisk fysik?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Civilingenjör, systemutveckling men även Mjukvaruutvecklare och Backend-utvecklare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Teknisk fysik?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.. Där är snittlönen 50 900 kr.
Vad är populärt som liknar Teknisk fysik?
Av liknande kompetenser är Mekatronik, Civilingenjörsexamen och Tekniska beräkningar/MATLAB mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Teknisk fysik. Här jämfört med hela yrkesgruppen IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl..
Teknisk fysik
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Teknisk fysik
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket