Sök yrkesroll eller kompetens

Python, programmeringsspråk

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

85%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Python, programmeringsspråk populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Python, programmeringsspråk?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Testutvecklare men även Data scientist och IT-forensiker har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Systemtestare och testledare.
Vad tjänar man i yrken som använder Python, programmeringsspråk?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Systemtestare och testledare. Där är snittlönen 44 600 kr.
Vad är populärt som liknar Python, programmeringsspråk?
Av liknande kompetenser är C++, programmeringsspråk, Git, versionshanteringssystem och Linux, operativsystem mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Python, programmeringsspråk. Här jämfört med hela yrkesgruppen IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl..
Python, programmeringsspråk
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Python, programmeringsspråk
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Systemtestare och testledare
Snittlön44 600SEK
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.
Snittlön55 300SEK
IT-säkerhetsspecialister
Snittlön53 000SEK
Övriga IT-specialister
Snittlön53 200SEK