Sök yrkesroll eller kompetens

Java, programmeringsspråk

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

59%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Java, programmeringsspråk populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Python, programmeringsspråk. Här har efterfrågan också minskat jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Java, programmeringsspråk?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Fullstack-utvecklare men även Backend-utvecklare och Testutvecklare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Java, programmeringsspråk?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.. Där är snittlönen 50 900 kr.
Vad är populärt som liknar Java, programmeringsspråk?
Av liknande kompetenser är Docker, container-plattform, JavaScript, programmeringsspråk och C#, programmeringsspråk mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Java, programmeringsspråk. Här jämfört med hela yrkesgruppen IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl..
Java, programmeringsspråk
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Java, programmeringsspråk
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket