Sök yrkesroll eller kompetens

Amazon Web Services (AWS), molnplattform

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

48%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Amazon Web Services (AWS), molnplattform populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Java, programmeringsspråk. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Amazon Web Services (AWS), molnplattform?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Data scientist men även Backend-utvecklare och Databasutvecklare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Amazon Web Services (AWS), molnplattform?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.. Där är snittlönen 56 100 kr.
Vad är populärt som liknar Amazon Web Services (AWS), molnplattform?
Av liknande kompetenser är Google Cloud Platform, molnplattform, Node, exekveringsmiljö och Docker, container-plattform mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Amazon Web Services (AWS), molnplattform. Här jämfört med hela yrkesgruppen IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl..
Amazon Web Services (AWS), molnplattform
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Amazon Web Services (AWS), molnplattform
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket