Sök yrkesroll eller kompetens

Statsrätt

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

28%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Statsrätt populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Arbetsmiljö är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
Vad är populärt som liknar Statsrätt?
Av liknande kompetenser är Processrätt, Straffrätt och Förhandlingsvana mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Statsrätt. Här jämfört med hela yrkesgruppen Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl..
Statsrätt
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Statsrätt
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Inga yrkesroller är associerade med denna kompetens.