Sök yrkesroll eller kompetens

Förvaltningsrätt

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

76%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Förvaltningsrätt populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Förvaltningsrätt?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Åklagaraspirant men även Verksjurist och Åklagare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Åklagare.
Vad är populärt som liknar Förvaltningsrätt?
Av liknande kompetenser är Socialrätt, Juristexamen och Offentlig förvaltning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Förvaltningsrätt. Här jämfört med hela yrkesgruppen Jurister.
Förvaltningsrätt
Jurister

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Förvaltningsrätt
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket