Sök yrkesroll eller kompetens

Processrätt

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

56%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Processrätt populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Juristexamen. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Processrätt?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Åklagaraspirant men även Åklagare och Föredragande/Beredningsjurist har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Åklagare.
Vad är populärt som liknar Processrätt?
Av liknande kompetenser är Statsrätt, Straffrätt och Förvaltningsrätt mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Processrätt. Här jämfört med hela yrkesgruppen Jurister.
Processrätt
Jurister

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Processrätt
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket