Sök yrkesroll eller kompetens

Praktisk ProjektStyrning/PPS

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

29%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Praktisk ProjektStyrning/PPS populärt?
Det finns andra kompetenser som är mer efterfrågade just nu. Dokumentation är ett sådant exempel. Trots det har det skett en ökning i efterfrågan jämfört med fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Praktisk ProjektStyrning/PPS?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Projektledare, IT. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl..
Vad tjänar man i yrken som använder Praktisk ProjektStyrning/PPS?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.. Där är snittlönen 48 900 kr.
Vad är populärt som liknar Praktisk ProjektStyrning/PPS?
Av liknande kompetenser är Projektledarutbildning, Projektplanering och Förändringsledning mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Praktisk ProjektStyrning/PPS. Här jämfört med hela yrkesgruppen IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl..
Praktisk ProjektStyrning/PPS
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Praktisk ProjektStyrning/PPS
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
Snittlön48 900SEK