Sök yrkesroll eller kompetens

Företagshälsovård

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

69%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Företagshälsovård populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Värt att notera är att efterfrågan har minskat något om man backar fem år tillbaks i tiden.
I vilka jobb används Företagshälsovård?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Företagssjuksköterska/Företagssköterska. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Företagssköterskor.
Vad tjänar man i yrken som använder Företagshälsovård?
De flesta jobben finns i yrkesgruppen Företagssköterskor. Där är snittlönen 40 600 kr.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Företagshälsovård. Här jämfört med hela yrkesgruppen Sjuksköterskor (fortsättning).
Företagshälsovård
Sjuksköterskor (fortsättning)

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Företagshälsovård
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Företagssköterskor
Snittlön40 600SEK