Sök yrkesroll eller kompetens

Lastning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

71%

Hur räknas värdet ut?
PrognosTillräcklig data saknas för detta värde.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Lastning populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Lastning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Specialtransportförare men även Distributionsförare och Tank- och bulkbilsförare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Lastbilsförare m.fl..
Vad är populärt som liknar Lastning?
Av liknande kompetenser är Lossning, Truck och Logistik mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Lastning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Lastbils- och bussförare.
Lastning
Lastbils- och bussförare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Lastning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket