Sök yrkesroll eller kompetens

Lastning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

78%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Lastning populärt?
Ja! Just nu är det en hett eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden. Här ökar också efterfrågan från arbetsgivare.
I vilka jobb används Lastning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Godsmottagare men även Lagerarbetare och Terminalarbetare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Lager- och terminalpersonal.
Vad är populärt som liknar Lastning?
Av liknande kompetenser är Truck, Logistik och Lager mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Lastning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Lagerpersonal och transportledare m.fl..
Lastning
Lagerpersonal och transportledare m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Lastning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Transportledare och transportsamordnare
Snittlön36 000SEK
Arbetsledare inom lager och terminal
Snittlön35 400SEK