Sök yrkesroll eller kompetens

Lastning

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

64%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Lastning populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Lossning. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Lastning?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Truckförare men även Hjullastarförare, godshantering och Lastmaskinförare har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Truckförare.
Vad är populärt som liknar Lastning?
Av liknande kompetenser är Lossning, Truck och Logistik mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Lastning. Här jämfört med hela yrkesgruppen Maskinförare.
Lastning
Maskinförare

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Lastning
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket