Sök yrkesroll eller kompetens

Instrumentmekaniker lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin finmekaniker där instrumentmekaniker ingår.
2925Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Instrumentmekaniker?
Instrumentmekaniker är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 925 personer inom yrkeskategorin finmekaniker där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Instrumentmekaniker?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en instrumentmekaniker så är projektering, mekanik och customer relationship management/crm de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Instrumentmekaniker