Sök yrkesroll eller kompetens

Informationsspecialist lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin bibliotekarier och arkivarier där informationsspecialist ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin bibliotekarier och arkivarier där informationsspecialist ingår.
7413Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Informationsspecialist?
Lönen för bibliotekarier och arkivarier där informationsspecialist ingår har en genomsnittslön på 36 200 kr. Högst ligger Småland med öarna med ett snitt på 51 300 kr. Lägst ligger Riket med 36 200 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Informationsspecialist?
Efterfrågan efter yrkesrollen Informationsspecialist har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 7 413 personer inom yrkeskategorin bibliotekarier och arkivarier där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Informationsspecialist?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en informationsspecialist så är informationssäkerhet, arkivvetenskap och svenskt medborgarskap de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Informationsspecialist