Sök yrkesroll eller kompetens

Informationsspecialist lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Lönestatistik för yrkeskategorin bibliotekarier och arkivarier där informationsspecialist ingår, baserat på hela Sverige.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin bibliotekarier och arkivarier där informationsspecialist ingår.
7483Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Lönen för bibliotekarier och arkivarier där informationsspecialist ingår har en genomsnittslön på 35 400 kr. Högst ligger Småland med öarna med ett snitt på 51 300 kr. Lägst ligger Riket med 35 400 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.Informationsspecialist är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 7 483 personer inom yrkeskategorin bibliotekarier och arkivarier där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en informationsspecialist så är informationssäkerhet, arkivvetenskap och svenskt medborgarskap de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av informationsspecialist
Associerade färdigheter
Informationssäkerhet
Arkivvetenskap
Svenskt medborgarskap
Utvecklingsarbete
Research
Acceptance and Commitment Therapy/ACT
Sales
Litteratur
Risk management
Smart, resebokningssystem