Sök yrkesroll eller kompetens

Idrottsplatsvaktmästare / Idrottsplatsarbetare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin fastighetsskötare där idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare ingår.
41721Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Idrottsplatsvaktmästare/Idrottsplatsarbetare?
Idrottsplatsvaktmästare/Idrottsplatsarbetare är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 41 721 personer inom yrkeskategorin fastighetsskötare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Idrottsplatsvaktmästare/Idrottsplatsarbetare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en idrottsplatsvaktmästare/idrottsplatsarbetare så är fastighetsskötsel, isbanor och fastighetsteknik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Idrottsplatsvaktmästare/Idrottsplatsarbetare