Sök yrkesroll eller kompetens

Fabrikselektriker lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin industrielektriker där fabrikselektriker ingår.
7761Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Fabrikselektriker?
Efterfrågan efter yrkesrollen Fabrikselektriker har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 7 761 personer inom yrkeskategorin industrielektriker där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Fabrikselektriker?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en fabrikselektriker så är programmerbart styrsystem/plc, mekanik och ständiga förbättringar/lean de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Fabrikselektriker