Sök yrkesroll eller kompetens

Bantekniker lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin anläggningsarbetare där bantekniker ingår.
18684Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Bantekniker?
Efterfrågan efter yrkesrollen Bantekniker har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 18 684 personer inom yrkeskategorin anläggningsarbetare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Bantekniker?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en bantekniker så är spårsvetsning, svenskt medborgarskap och mekanik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Bantekniker