Sök yrkesroll eller kompetens

Ärftlighetsforskare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin växt- och djurbiologer där ärftlighetsforskare ingår.
888Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Ärftlighetsforskare?
I Sverige jobbar totalt 888 personer inom yrkeskategorin växt- och djurbiologer där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Ärftlighetsforskare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en ärftlighetsforskare så är ekologi, genetik och molekylärbiologi de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Ärftlighetsforskare