Sök yrkesroll eller kompetens

Ungdomsledare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin fritidsledare m.fl. där ungdomsledare ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin fritidsledare m.fl. där ungdomsledare ingår.
14931Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Ungdomsledare?
Lönen för fritidsledare m.fl. där ungdomsledare ingår har en genomsnittslön på 27 500 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 29 900 kr. Lägst ligger Övre Norrland med 22 000 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Ungdomsledare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Ungdomsledare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 14 931 personer inom yrkeskategorin fritidsledare m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Ungdomsledare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en ungdomsledare så är ungdomsverksamhet, barnjournalistik/ungdomsjournalistik och dans de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Ungdomsledare