Sök yrkesroll eller kompetens

Trädgårdsmästare, odling lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin trädgårdsodlare där trädgårdsmästare, odling ingår.
2840Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Trädgårdsmästare, odling?
Trädgårdsmästare, odling är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 840 personer inom yrkeskategorin trädgårdsodlare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Trädgårdsmästare, odling?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en trädgårdsmästare, odling så är trädgårdsskötsel, fastighetsskötsel och växthusodling de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Trädgårdsmästare, odling