Sök yrkesroll eller kompetens

Tolk lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin översättare, tolkar och lingvister m.fl. där tolk ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin översättare, tolkar och lingvister m.fl. där tolk ingår.
2716Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Tolk?
Lönen för översättare, tolkar och lingvister m.fl. där tolk ingår har en genomsnittslön på 33 700 kr. Högst ligger Mellersta Norrland med ett snitt på 47 400 kr. Lägst ligger Västsverige med 32 300 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Tolk?
Efterfrågan efter yrkesrollen Tolk har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 716 personer inom yrkeskategorin översättare, tolkar och lingvister m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Tolk?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en tolk så är kontakttolkning, sjukvårdstolkning och arbetsmarknadstolkning de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Tolk