Sök yrkesroll eller kompetens

Översättare lön

Lön
Utbildningar

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin översättare, tolkar och lingvister m.fl. där översättare ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin översättare, tolkar och lingvister m.fl. där översättare ingår.
2549Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Vilken lön får man som Översättare?
Lönen för översättare, tolkar och lingvister m.fl. där översättare ingår har en genomsnittslön på 33 900 kr. Högst ligger Mellersta Norrland med ett snitt på 36 400 kr. Lägst ligger Västsverige med 32 300 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Översättare?
Efterfrågan efter yrkesrollen Översättare har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 549 personer inom yrkeskategorin översättare, tolkar och lingvister m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Översättare?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en översättare så är sökordsoptimering/seo, lingvistik och layout de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Översättare