Sök yrkesroll eller kompetens

Prototyptillverkare, metall lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin verktygsmakare där prototyptillverkare, metall ingår.
1753Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
5 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Prototyptillverkare, metall?
Prototyptillverkare, metall är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 753 personer inom yrkeskategorin verktygsmakare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Prototyptillverkare, metall?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en prototyptillverkare, metall så är ritningsläsning, prototyptillverkning och prototyping de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Prototyptillverkare, metall