Sök yrkesroll eller kompetens

Lokförare / Förare av tåg lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Det finns inte tillräckligt med data för att visa information om löneläget på marknaden för den här yrkesrollen.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin lokförare där lokförare/förare av tåg ingår.
4713Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Hur efterfrågad är rollen som Lokförare/Förare av tåg?
Lokförare/Förare av tåg är en yrkesroll som efterfrågats allt mer de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 4 713 personer inom yrkeskategorin lokförare där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Lokförare/Förare av tåg?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en lokförare/förare av tåg så är logistik, persontrafik och fordonsteknik de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Lokförare/Förare av tåg