Sök yrkesroll eller kompetens

Lantbruksrådgivare / Lantbrukskonsulent lön

Visa data för region
Riket
Löneläge
Lönestatistik för yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent ingår, baserat på hela Sverige.
Jobbplatser i din region
Verksamma personer i yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent ingår.
1586Personer med detta jobb i Sverige
Attraktiv på arbetsmarknaden just nu
4 / 5
Lönen för specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent ingår har en genomsnittslön på 39 500 kr. Högst ligger Sydsverige med ett snitt på 41 700 kr. Lägst ligger Östra Mellansverige med 37 400 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden mycket bra ut just nu.Efterfrågan efter yrkesrollen Lantbruksrådgivare/Lantbrukskonsulent har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 1 586 personer inom yrkeskategorin specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. där yrket ingår.Tittar man på vilka färdigheter arbetsgivarna söker i en lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent så är mjölkproduktion, customer relationship management/crm och marknadsföring/marknadskommunikation de mest efterfrågade färdigheterna.
Trend för efterfrågan av lantbruksrådgivare/lantbrukskonsulent
Associerade färdigheter
Mjölkproduktion
Customer Relationship Management/CRM
Marknadsföring/Marknadskommunikation
Marknadsföring/PR
Geografiskt informationssystem/GIS
Ekologisk produktion
Animalieproduktion
Miljöfrågor
Landsbygdsutveckling
Coaching/Coachning