Sök yrkesroll eller kompetens

Läkemedelsansvarig receptarie lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin receptarier där läkemedelsansvarig receptarie ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin receptarier där läkemedelsansvarig receptarie ingår.
4059Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Läkemedelsansvarig receptarie?
Lönen för receptarier där läkemedelsansvarig receptarie ingår har en genomsnittslön på 39 100 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 39 900 kr. Lägst ligger Västsverige med 37 700 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Läkemedelsansvarig receptarie?
Efterfrågan efter yrkesrollen Läkemedelsansvarig receptarie har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 4 059 personer inom yrkeskategorin receptarier där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Läkemedelsansvarig receptarie?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en läkemedelsansvarig receptarie så är öppenvårdsapotek, läkemedel/sjukvårdsprodukter och utvecklingsarbete de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Läkemedelsansvarig receptarie