Sök yrkesroll eller kompetens

Konstintendent lön

Marknadsläget

Visa data för region
Riket
Lönefördelning
Lönestatistik för yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där konstintendent ingår, baserat på hela Sverige.
Personer inom yrket
Verksamma personer i yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där konstintendent ingår.
2216Personer med detta jobb i Sverige
Snabbanalys
Efterfrågan på arbetsmarknaden just nu
3 / 5
Vilken lön får man som Konstintendent?
Lönen för museiintendenter m.fl. där konstintendent ingår har en genomsnittslön på 38 300 kr. Högst ligger Stockholm med ett snitt på 41 300 kr. Lägst ligger Riket med 38 300 kr. För den som ska söka nytt jobb ser marknaden relativt bra ut just nu.
Hur efterfrågad är rollen som Konstintendent?
Efterfrågan efter yrkesrollen Konstintendent har varierat de senaste åren. I Sverige jobbar totalt 2 216 personer inom yrkeskategorin museiintendenter m.fl. där yrket ingår.
Vilken kompetens efterfrågas hos en Konstintendent?
Tittar man på vilka kompetenser arbetsgivarna söker i en konstintendent så är konst, antikviteter/konst och konstvetenskap de mest efterfrågade kompetenserna.
Efterfrågan över tid
Konstintendent