Sök yrkesroll eller kompetens

Truckvana

Efterfrågan på arbetsmarknaden

HögMellanLåg

41%

Hur räknas värdet ut?
PrognosFörväntan på framtida behov av aktuell kompetens.
TrendUtveckling över tid jämfört med andra liknande kompetenser.
FrekvensHur ofta arbetsgivare efterfrågar kompetensen inom relevanta yrken.
Är Truckvana populärt?
Det är relativt populärt men mindre efterfrågat än till exempel Truck. Trenden hos arbetsgivare är trots allt att efterfrågan ökar.
I vilka jobb används Truckvana?
Yrket som starkast förknippas med denna färdighet är Godsmottagare men även Lagerarbetare och Arbetsledare, lager har en koppling. Den vanligaste yrkesgruppen för kompetensen är Lager- och terminalpersonal.
Vad är populärt som liknar Truckvana?
Av liknande kompetenser är Truck, Lager och Logistik mest efterfrågat.
Trend
Efterfrågan över tid för kompetensen Truckvana. Här jämfört med hela yrkesgruppen Lagerpersonal och transportledare m.fl..
Truckvana
Lagerpersonal och transportledare m.fl.

Associerade kompetenser

Associerade yrkesroller

Snittlön för yrken som har den starkaste kopplingen till Truckvana
Kategori och yrkesroll
Koppling till kompetens
Efterfrågan på yrket
Arbetsledare inom lager och terminal
Snittlön35 400SEK